Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΑΤΟΝ ΕΠΤΑ (107) ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ. ΚΑΙ Λ.Σ.) ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΦΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΤΗΝ 24/5/2013 ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΓΟΥ ΣΤΟ ΙΙΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ (Ν. 4024/2011 ΚΑΙ 4093/2012) ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ.


Με τις ανωτέρω εφέσεις ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου διεκδικήσαμε να κριθούν αντισυνταγματικές οι παρακάτω μειώσεις που επεβλήθησαν στις συντάξιμες αποδοχές σας :
  1. Αναδρομική μείωση βασικής σύνταξης με βάση τους μισθούς των εν ενεργεία στελεχών, η οποία επέφερε και αντίστοιχη μείωση του επιδόματος χρόνου. (Ν. 4093/2012).

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017